תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "בית חב"ד רעננה"

האתר הינו אתר הבית של בית חב"ד ליובאוויטש רעננה שע"י צעירי אגודת חב"ד עמותה רשומה 580111771  (להלן: "חבד").

כללי

הגדרות:

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.

הגדרת ה"אתר" כמשמעו בתקנון הכוונה ל:

1. אתר הבית http://www.chabadraanana.com/

2. כל טופס לרבות עם אתר ודומיין אחר, של איסוף פרטים אישיים, לרישום מקוון לאירוע שהמפעיל שלו חבד בין אם הופנה בלינק על ידי אתר הבית או שהגיע לטופס בלינק ישיר . בין אם הטופס כולל תשלום אינטרנטי או שאין תשלום באתר 

3. כל דף תשלום מאובטח המשתייך ל"חבד"  נכלל בהגדרת ה"אתר"

משתמש:

 המבצע גלישה או פעולה כלשהי באתר  בין אם מבצע תשלום או שממלא טופס בלי תשלום רישום  (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים/ או שירותים המוצעים למכירה בו או תרומות, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

באתר חבד ניתן לקבל מידע אודות פעיליות חבד להירשם לגני ילדים וקייטנות של חבד, ולתת תרומות לעמותה.

באמצעות מותגי כרטיסי אשראי ויזה, ישראכרט, דיינרס, מאסטר כארד.

כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הם מחירים סופים

שירות לקוחות

א.  ניתן לפנות למייל chabad@chabadraanana.com או בטלפון: 09-7486338 בשעות פעילות בימים א’-ה’ בשעות: 09:00-17:00 

שימוש באתר

 כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בתנאי שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות גיל 18 ומעלה. 

אבטחת המידע

"חבד" נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית pci dss עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, "חבד" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

"חבד" מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

מדיניות קייטנת חב"ד חודש יולי:

כל היציאות משטח הקיטנה כפופות למצב הביטחוני ועל פי תאום עם חדר טיולים.

 ביטול רישום:

בכל מקרה של תשלום בכרטיס אשראי יקוזז 5% עמלה מתוך הסכום הנסלק בנוסף לתנאים כדלקמן:

א. תשלום יוחזר עד תאריך 20/06 בקיזוז 70 ש"ח דמי ביטול  

ב. מתאריך 21/06 יוחזר 75% מהתשלום על הקייטנה, ביטול הסעה לא מזכה בהחזר תשלום.

ג. מתאריך פתיחת הקייטנה לא יוחזר תשלום

ד. ביטול הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת chabad@chabadraanana.com

תנאים כללים:

א. "חבד" תהא רשאית לשלוח למשתמש דיוור במשך השנה בכל נושא שהוא הקשור לפעילות חבד הכולל: דואר אלקטרוני, SMS והודעות וואטסאפ 

כמובן בכל עת ניתן להפסיק לקבל:

הודעות וואטסאפ באמצעות מחיקת המספר 058-7486338 מהאנשי קשר בטלפון האישי

הודעות SMS באמצעות הלינק הבא: goo.gl/6Mr3d9

 

הודעות אימייל: באמצעות בקשה למייל  להפסקת קבלת הודעות 

ב."חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

ג. במקרה ויתגלו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, על ידי בוררות של בית דין רבני במידה והמשתמש יסרב להגיע לבוררות סמכות השיפוט תיהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד עפ"י דיני מדינת ישראל.

 ד. "חבד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.

שתף לחברים

שתף