אמירת קדיש לזכות יקירכם

נפטר לך קרוב משפחה שקרוב ללבך? אינך יכול לומר את הקדיש? חשוב לך שהקדיש לעילוי נשמת יקירך יאמר בכל יום?

מאת:

אמירת קדיש לזכות יקירכם

אנו דואגים במצב שנפטר קרוב משפחה ומסיבה כלשהי אין מי שיוכל לומר קדיש לעילוי נשמתו.

שיהודי ירא שמים יאמר קדיש לעילוי נשמת הנפטר במשך אחד עשר חודש שחרית מנחה וערבית.

בנוסף נזכיר בכל יום את שם הנפטר ולאחר התפילה נלמד פרקי ’משנה’ לעילוי הנשמה.

 

נהוג שקרוב המשפחה מעביר תרומה חד פעמית תמורת אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר ובכך תפילת הקדיש משויכת לקרוב המשפחה.

 
סכום התרומה עבור אמירת הקדיש – 1,350 ש"ח התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46. 


מהו מנהג אמירת הקדיש יתום?

מנהג ישראל הוא, לומר על כל נפטר קדיש יתום ומשניות, בכל תפילות היום במשך 11 חודשים מהפטירה, וביום השנה (יארצייט, אזכרה) בכל שנה ושנה אנו מוצאים כי אמירת הקדיש על ידי אדם קרוב יש בה זכות גדולה לנשמת הנפטר. 

מהו התוכן של תפילת הקדיש?

רבים מוצאים עניין רב בעובדה שתפילה זו, שהיא התפילה העיקרית הנאמרת למי שנפטר, לא מזכירה כלל את המוות, את האבדן או את האבל, ואף אין בה אזכור לאדם שנפטר. תפילת הקדיש מדברת על גדולתו של אלוקים. למעשה, הקדיש הוא חיזוק האמונה בבורא ובעוצמתו הבלתי מוגבלת. אילו היה עלינו לתמצת את נושא הקדיש, היה עלינו לומר שתמצית הקדיש היא שאלוקים הוא גדול וכי הכל בא מאלוקים, כך שכל המתרחש הוא בסופו של דבר לטובה. בדומה לברכת ’ברוך דיין האמת’ שמשמעה – אני לא מהרהר אחר גזירת הבורא. ומקבל עלי הכל באהבה.

איך אמירת הקדיש יתום קשורה לאבל?

תפילת הקדיש היא אמירה עמוקה עבור אדם שנמצא בעיצומו של אבל. זוהי גם האמירה העוזרת לנשמת הנפטר ומוכיחה שמי שנותר מאחור יוכל לשמור על קשר חשוב עם אלה שהלכו לעולמם.

מדוע חשוב כל כך לומר קדיש לעילוי נשמת הנפטר?

המסורת מלמדת אותנו כי אחרי המוות הנשמה עולה ונשפטת בהתאם למעשים שעשתה במשך כל החיים, חיובי ושלילי גם יחד, הכל נשקל בקפדנות. 

כאשר בעיצומו של תהליך המשפט שעוברת הנשמה עולות מילות הקדיש המקודשות שאומרים אותם שמצויים באבל הכבד ביותר, הדבר מעניק לנשמה מתנה גדולה. כמובן שאדם אשר נתן לסובבים אותו השראה עד שהגיעו למידה כה רבה של אמונה ושל מחויבות, הוא אדם שהגשים מעשים גדולים רבים ומוכן לחוות בשמים את התגשמות אורו של הבורא.

גם לאחר הפטירה ביכולתנו להשפיע על עליות הנשמה. ע"י קיום מצוות ולימוד התורה לעילוי נשמת הנפטר, ובפרט אמירת קדיש יתום ולימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר.

זוהי הסיבה שבגללה רבים מחליטים לקיים מצוות לכבודם ולזכרם של מי שהלכו לעולמם. הם מבקשים להוכיח כי הנפטר הוא באמת נשמה טובה שראויה להגיע לגן עדן.

מסתבר שהתחושה האינטואיטיבית של אנשים רבים שצריך לומר קדיש היא מדויקת מאוד. ניתן לטעון שאמירת קדיש היא הסימן הגבוה ביותר לאהבה ולכבוד שניתן לחלוק למי שהלך לעולמו..

שתף לחברים

שתף